SEÇG Politikamız

Armada Çelik Yapı ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı bir Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik ( SEÇ-G) politikası uygular. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir. Çalışan herkes Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında sorumluluk taşımakta ve aktif görev üstlenmektedirler. İnsana veya sahip olduğu değerlere zarar vermeden ve çevremizi koruyarak, firmamızın ve çevremizin SEÇ-G anlayışını sürekli geliştirmek ve emniyetli iş ortamları sağlamaktır.

Bu hedefin gerçekleşmesi için, tüm projelerimizin geliştirme, planlama, inşaat, işletmeye alma ve işletmeyi teslim aşamalarında personelimize kesintisiz bir destek sağlanmaktadır. Üst yönetimden işçilerimize kadar olan kademelerde, tüm çalışanlarımız bu hedefin gerçekleşmesi için gayret göstermektedir. Armada Çelik Yapı’nın tüm personeli insan ve çevre sağlığının korunması, güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alınmasından sorumludur. Şantiyeler ve şirket merkezinde yöneticiler, bu politikayı tüm çalışanlarına benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdür. Gün geçtikçe daha da gelişen SEÇ-G politikamız ışığında aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.


  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gereken tedbirleri almak, çalışmalar sırasında personelin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerini korumak.
  • Müşterilerimiz, taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz dahil, tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli eğitimleri vermek ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlamak.
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak.
  • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara uymak.
  • SEÇ-G performansının arttırılmasına yönelik olarak denetimleri sık sık gerçekleştirmek ve denetim sonucunda elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak.
  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla emniyetsiz durum, emniyetsiz davranış ve ucuz atlatılan kazalar dahil olmak üzere tüm olay ve kazalar ile ilgili raporlar hazırlamak, bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak.
  • Kaliteli mühendislik anlayışı yanında ürün kalitesi en yüksek ve en güvenli malzemeler ile hizmetin seçimine önem vermektir.