Armada Çelik Yapı Üretim;

Tasarımı ve projelendirmesi tamamlanmış işler, işin proje koordinatörü tarafından üretime aktarılır. İşin malzeme ihtiyaç planlaması, üretim, sevkiyat ve montaj planlamasının akabinde üretimine geçilir. Üretimde giriş kontrolü yapılarak istenen kalitede olduğu tespit edilmiş hammadde kullanılır. İmalat Bölümleri, işin tasarım aşamasında da aktif görev alarak ilgili projede uzmanlaşmış İmalat Takip Mühendisleri tarafından koordine edilir ve periyodik eğitimlerle sürekli geliştirilen, teknik açıdan yetkin ve deneyimli operatörler tarafından son derece modern ve periyodik bakıma tabi tutulan tezgahlarda, en kısa sürede ve en az hata hedeflenerek gerçekleştirilir.


Proses sırasında ve sonrasında işi yapan operatörler ve kalite kontrol elemanları tarafından yapılan sürekli kontrollerle, müşteriye istenen kalitede ürünün gönderilmesi güvence altına alınır. Üretim ve kontroller, kalibrasyona tabi tutulmuş ölçüm aletleri kullanılarak yapılır.

Kaynak, boya ve yapıştırma prosesleri başta olmak üzere tüm proseslerde gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip, kalifiye personel görevlendirilir. Buna ek olarak kaynak, yapıştırma ve boya konusunda bilgili ve yetkili kişi/kuruluşlar tarafından, firma içinde ya da firma dışında çalışanlarımıza periyodik olarak verilen eğitimlerle; bu proseslerde kullanılan teçhizat ve ekipmanlar konusunda gelişen teknolojinin sürekli takip edilmesi sağlanır.